Image
Top
Navigation

Privacy Statement - Pitchkoff

Privacy Statement

Dit privacy statement van Pitchkoff (lees ‘wij’) legt uit waarom wij bepaalde gegevens verzamelen, welke gegevens dit zijn en wat wij doen met de (persoons)gegevens die wij verzamelen. Deze gegevens zullen altijd bij ons blijven, en nooit openbaar gemaakt worden. Je kunt te allen tijde contact opnemen met ons voor vragen over ons privacy beleid.

In dit statement geven wij weer dat we ons houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pitchkoff verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de gewone persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Bedrijfsnaam
  • E-mailadres (zakelijk)
  • Straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer(s)
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Wij verwerken jouw persoonsgegevens, louter voor de volgende doelen:

  • Het verrichten van activiteiten om onze dienstverlening te kunnen realiseren in het kader van een afgesloten opdrachtovereenkomst

Pitchkoff maakt gebruik van cloudoplossingen voor de verwerking van orderadministratie, contactadministratie, facturering en financiële administratie alsmede opslag van data. Met de providers van cloudapplicaties heeft Pitchkoff verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Hoe lang we gegevens bewaren

Pitchkoff zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is niet langer dan een jaar indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Zodra er een formele zakelijke relatie ontstaat houdt Pitchkoff zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Delen met anderen

Pitchkoff verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. We werken met Gripp en Peeme ICT. Pitchkoff blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

De website van Pitchkoff houdt alleen bezoekersstatistieken bij (hoeveel bezoekers, welke pagina, datum). Wij gebruiken deze informatie alleen om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt of in enige vorm verwerkt of opgeslagen voor andere doeleinden dan statistieken. Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Pitchkoff maakt gebruik van SSL en een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pitchkoff.com

Afspraak maken

Wanneer je een afspraak maakt met een van onze consultants, dan worden gegevens gevraagd zoals de locatie, en eventueel de NAW-gegevens van de contactpersonen, zodat ze bijvoorbeeld gebeld of gemaild kunnen worden.

Social media

Pitchkoff maakt gebruik van social media om je op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen. Je kan ons volgen op Facebook, LinkedIn, Twitter, en Facebook. Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit Pitchkoff verbonden. Je gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform.

Uw persoonlijke gegevens

Je hebt het recht Pitchkoff te vragen welke persoonsgegevens zij van je verwerkt. Pitchkoff zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kun je Pitchkoff verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, of te verwijderen, voor zover dit niet tegenstrijdig is met de (wettelijke) verwerkingsdoelen., waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal Pitchkoff in ieder geval binnen vier weken reageren. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heb je het recht deze toestemming weer in te trekken. Je hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Koude acquisitie

In sommige gevallen kan Pitchkoff je benaderen zonder dat je ons eerder benaderd hebt. Je contactgegevens kunnen daarbij uit een andere bron komen, zoals een Lead-bureau, of een online database met bedrijfsinformatie, zoals bijvoorbeeld de database van de Kamer van Koophandel, of afgeleiden daarvan.

Bewaartermijn

Alle gegevens die nodig zijn voor Pitchkoff om aan te kunnen bieden worden opgeslagen op onze systemen zolang je klant bent. Voor deze administratieve gegevens geldt de wettelijke minimale bewaartermijn van 7 jaar. Daarna zullen de gegevens worden gearchiveerd.

Wijzigingen in ons privacy-beleid

Indien Pitchkoff mocht besluiten het privacy-beleid te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit privacy-beleid. Wij raden je daarom aan regelmatig dit privacy-beleid te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Vragen of opmerkingen

Mocht je vragen hebben over de gegevens die wij van je verwerken, dan nodigen we je uit deze te stellen via info@pitchkoff.com.